นักศึกษาธุรกิจการบิน รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดนางงามประจำปีวัดบุณฑริการาม

นางสาวกีรติ นักษาสังข์ และนางสาวพิมพ์วิไล ร่มเย็น นักศึกษาธุรกิจการบิน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ โดยรางวัลชนะเลิศเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์แวร์ สมุย-เชียงใหม่ ที่พัก 3 วัน 2 คืน  พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศเป็นถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเงินสด 3000 บาท

Read more

กิจกรรมจิตอาสาร่วมสร้างฝายน้ำในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย

นักศึกษาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมสร้างฝายน้ำในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย  

Read more

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในงานบริการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 นักศึกษาธุรกิจการบิน  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในงานบริการ โดยมีวิทยากรจาก เครื่องสำอางจาก MTI มาให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์แต่งหน้า และสร้างบุคลิกภาพ

Read more

ขอแสดงความยินดีรางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559

สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดี กับคนเก่ง นายอุสมาน หะยีดือราแม นักศึกษา ธุรกิจการบิน ปี 2 ที่ได้รับโล่รางวัลประทานอันทรงคุณค่า “รางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งนายอุสมาน หะยีดือราแม เป็นคนเก่งและมีหัวใจอาสา ของสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Read more