นักศึกษาธุรกิจการบิน รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดนางงามประจำปีวัดบุณฑริการาม

นางสาวกีรติ นักษาสังข์ และนางสาวพิมพ์วิไล ร่มเย็น นักศึกษาธุรกิจการบิน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ โดยรางวัลชนะเลิศเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์แวร์ สมุย-เชียงใหม่ ที่พัก 3 วัน 2 คืน  พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศเป็นถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเงินสด 3000 บาท

Read more