นักศึกษาธุรกิจการบิน รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดนางงามประจำปีวัดบุณฑริการาม

istsru_contest9นางสาวกีรติ นักษาสังข์ และนางสาวพิมพ์วิไล ร่มเย็น นักศึกษาธุรกิจการบิน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ โดยรางวัลชนะเลิศเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์แวร์ สมุย-เชียงใหม่ ที่พัก 3 วัน 2 คืน  พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศเป็นถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเงินสด 3000 บาท

นอกจากนี้นางสาวกีรติ นักษาสังข์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศยังได้รับรางวัลความสามารถดีเด่น และนางสาวพิมพ์วิไล ร่มเย็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ยังได้รับรางวัลชุดแต่งกายสวยงามอีกด้วย

 

นางสาวกีรติ นักษาสังข์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวกีรติ นักษาสังข์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวพิมพ์วิไล ร่มเย็น
นางสาวพิมพ์วิไล ร่มเย็น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ