ส่ง 21 นักศึกษาการบินฝึกงาน ‘เจ้าจำปี’ มรส.เดินหน้าผลิตบุคลากรการบินคุณภาพ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่ง 21 นักศึกษาธุรกิจการบินฝึกงานการบินไทย ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน นักศึกษาฝึกงานชี้ ชีวิตคนการบินไม่ได้สบาย ต้องรับผิดชอบสูงและเป็นมืออาชีพตลอดเวลา ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มรส.ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 21 คน

Read more

กิจกรรมจิตอาสาร่วมสร้างฝายน้ำในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย

นักศึกษาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมสร้างฝายน้ำในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย  

Read more

ศึกษาดูงานฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี ยกทัพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบินศึกษาดูงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจจากของจริงก่อนทำงาน คณบดีชี้การแข่งขันสูงต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3

Read more

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในงานบริการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 นักศึกษาธุรกิจการบิน  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในงานบริการ โดยมีวิทยากรจาก เครื่องสำอางจาก MTI มาให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์แต่งหน้า และสร้างบุคลิกภาพ

Read more

ศึกษาดูงานฝ่ายช่างการบินไทยสนามบินดอนเมือง

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานฝ่ายช่างการบินไทยสนามบินดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์  

Read more

ขอแสดงความยินดีรางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559

สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดี กับคนเก่ง นายอุสมาน หะยีดือราแม นักศึกษา ธุรกิจการบิน ปี 2 ที่ได้รับโล่รางวัลประทานอันทรงคุณค่า “รางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งนายอุสมาน หะยีดือราแม เป็นคนเก่งและมีหัวใจอาสา ของสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Read more