ส่ง 21 นักศึกษาการบินฝึกงาน ‘เจ้าจำปี’ มรส.เดินหน้าผลิตบุคลากรการบินคุณภาพ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่ง 21 นักศึกษาธุรกิจการบินฝึกงานการบินไทย ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน นักศึกษาฝึกงานชี้ ชีวิตคนการบินไม่ได้สบาย ต้องรับผิดชอบสูงและเป็นมืออาชีพตลอดเวลา
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มรส.ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 21 คน ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบออกไปทำงาน

“ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เอาไว้ว่า การบินไทยจะจัดการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน มรส. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณการบินไทยเป็นอย่างสูงที่ได้มอบโอกาสชีวิตที่สำคัญยิ่งให้กับนักศึกษาของเรา” อธิการบดี มรส.กล่าว

อาจารย์นุชนันต์ สัจจาเฉลียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า นักศึกษาจะได้ฝึกงานใน 5 หน่วยงานของการบินไทย ได้แก่ กองบริการสัมภาระ กองสนับสนุนการบริการ กองบริการผู้โดยสารพิเศษ กองบริการผู้โดยสารภาคพื้นสายการบินไทย และกองควบคุมการบรรทุกและระวาง ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2559 นอกจากนี้ยังส่งนักศึกษาอีก 97 คน กระจายฝึกงานตามสนามบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ สุวรรณภูมิ ดอนเมืองและสนามบินในต่างจังหวัดด้วย

student-internships-thailand-airlines-3    student-internships-thailand-airlines-2

ด้านนางสาวสุนิสา แสงศรี หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าฝึกงานกับการบินไทยกล่าวว่า การได้มาฝึกงานที่นี่ทำให้ทราบว่า ชีวิตการทำงานของคนการบินไม่ได้สวยหรูหรือสะดวกสบายอย่างที่คนนอกมองเข้ามา ตรงกันข้าม ทุกคนต้องทุ่มเท เสียสละ ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากและต้องใช้ความเป็นมืออาชีพในงานตลอดเวลา เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

“ดิฉันเพิ่งเริ่มฝึกงานได้ไม่กี่วัน แต่ก็มองเห็นวัฒนธรรมที่ดีงามหลายอย่างขององค์กร เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน การอยู่กันแบบญาติพี่น้อง การตรงต่อเวลาและการมีระเบียบวินัย การได้ฝึกงานตามสภาพความเป็นจริงในองค์กรที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เราเรียนนั้นนับว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาจริง ๆ” นางสาวสุนิสากล่าว

วันวนัทธ์ วรภู รายงาน
อัจฉรา โอบอ้อม ข้อมูล / ภาพ