กิจกรรมจิตอาสาร่วมสร้างฝายน้ำในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย

นักศึกษาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมสร้างฝายน้ำในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย

volunteers-build-dams-2 volunteers-build-dams-3  volunteers-build-dams-5 volunteers-build-dams-6 volunteers-build-dams-4