ศึกษาดูงานฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี ยกทัพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบินศึกษาดูงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจจากของจริงก่อนทำงาน คณบดีชี้การแข่งขันสูงต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. จำนวน 55 คน ไปศึกษาดูงานฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา

คณบดี กล่าวว่า การนำนักศึกษาไปเห็นการทำงานจริงจะทำให้เด็กๆ เห็นภาพของศาสตร์ที่ตนกำลังศึกษาอยู่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และยังกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย เพราะนักศึกษาต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อธุรกิจการบินในเร็วๆ นี้

“เราต้องการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จบออกไปแล้วทำงานได้จริงทั้งภาคพื้นดิน และบนอากาศ โดยเน้นการสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งบุคลิกภาพ การใช้ภาษาต่างประเทศ จิตบริการ ฯลฯ ดังนั้น เฉพาะการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจึงไม่เพียงพอ ประกอบกับตอนนี้ตลาดมีตัวเลือกมาก มหาวิทยาลัยจึงต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาในทุกทาง” ดร.จันทร์พร กล่าว

น.ส.ชลธิชา แวยูโซ๊ะ หนึ่งในนักศึกษาที่มาดูงาน กล่าวว่า ตนจะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ในเดือนกรกฎาคมนี้ วันนี้ได้เห็นขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ เช่น วิธีการติดต่อสื่อสารของสายการบิน การให้บริการพิเศษและบริการต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้โดยสาร ทำให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในวันนี้เข้ากับการฝึกงาน และการทำงานจริงในอนาคตได้

ด้าน นายกิตติกานต์ เมืองพรหม นักศึกษา กล่าวว่า ตนจะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ การได้มาศึกษาดูงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ จึงเป็นการปูพื้นที่ดีมาก ทำให้เห็นภาพการฝึกงาน และการทำงานในอนาคตชัดขึ้น

“ผมเลือกเรียนธุรกิจการบินเพราะใจรักบริการ และเห็นว่า สามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นดิน พนักงานรับจอง และจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานบริการในห้องพักรับรองพิเศษของสายการบิน ผู้ช่วยฝ่ายฝึกอบรมพนักงานบริการภาคพื้นดิน หัวหน้าฝ่ายดูแลผู้โดยสารพิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดการคลังสินค้า มัคคุเทศก์ ฯลฯ และโอกาสก้าวหน้าในงานในระดับอาเซียน และระดับสากลก็เปิดกว้างสำหรับสายงานนี้” นายกิตติกานต์ กล่าว

 passenger-service-ground-study-2 passenger-service-ground-study-3 passenger-service-ground-study-4 passenger-service-ground-study-5