พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในงานบริการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 นักศึกษาธุรกิจการบิน  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพในงานบริการ โดยมีวิทยากรจาก เครื่องสำอางจาก MTI มาให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์แต่งหน้า และสร้างบุคลิกภาพ

personality-development-training-1 personality-development-training-2 personality-development-training-3 personality-development-training-4 personality-development-training-5 personality-development-training-6