ศึกษาดูงานฝ่ายช่างการบินไทยสนามบินดอนเมือง

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานฝ่ายช่างการบินไทยสนามบินดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์

study-visit-thai-airlines-technical-department-1 study-visit-thai-airlines-technical-department-2 study-visit-thai-airlines-technical-department-3 study-visit-thai-airlines-technical-department-4 study-visit-thai-airlines-technical-department-5 study-visit-thai-airlines-technical-department-6 study-visit-thai-airlines-technical-department-7 study-visit-thai-airlines-technical-department-9