ขอแสดงความยินดีรางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559

สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดี กับคนเก่ง นายอุสมาน หะยีดือราแม นักศึกษา ธุรกิจการบิน ปี 2 ที่ได้รับโล่รางวัลประทานอันทรงคุณค่า “รางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งนายอุสมาน หะยีดือราแม เป็นคนเก่งและมีหัวใจอาสา ของสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อย่างเป็นต้นแบบที่ดี

cr: อาจารย์ณฐกร นิยมเดชา

congratulations-kinnaree-award-1 congratulations-kinnaree-award-2